1. Kalbinių gebėjimų įvertinimas
  Individualus vaiko ar suaugusiojo kalbos ir kalbėjimo tyrimas trunka nuo 45 min. iki 1 val. 30 min. Vertinama žodyno apimtis, gramatinė kalbos sandara, artikuliacinio aparato, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumai. Šeimos nariams suteikiama išsami informacija apie įvertinimo išvadas bei rekomendacijos apie kalbos ugdymą.

Tėvams pageidaujant, kalbinių gebėjimų įvertinimo išvados pateikiamos raštu (lietuvių, anglų kalba).

 1. Individualios logopedinės pratybos:
  • Vėluojančios kalbos skatinimas
  • Garsų tarimo mokymas
  • Foneminės klausos lavinimas
  • Žodyno turtinimas
  • Gramatinės kalbos sandaros formavimas
  • Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikimas
  • Pagalba mikčiojantiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems
  • Kalbinių gebėjimų grąžinimas (po traumos ar insulto)
 • Balso sutrikimų įveikimas
 1. Tėvų, pedagogų konsultavimas
  Logopedinės pagalbos centre sukaupta nemažai literatūros specialiojo ugdymo, vaikų auklėjimo klausimais, parengta informacinių bukletėlių ir metodinės medžiagos apie įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų įveikimą. Atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius, sudaroms individualus vaiko kalbinių gebėjimų ugdymo planas, parengiamos užduotys darbui namuose. Teikiama metodinė pagalba pedagogams apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.
 2. Pamokėlės būsimiems pirmokams
  Žaidimų metu skatinama vaiko motyvacija mokytis, turtinamas žodynas, lavinamas dėmesys, atmintis, kūrybiškumas. Atliekant įvairias piešimo, lipdymo užduotis, lavinama smulkioji motorika, ranka ruošiama rašymui. Vaikučiai mokosi pažinti raides, skaičius, rašyti ir skaityti.
 3. Seminarai tėvams ir specialistams

Siekiame dalintis sukaupta praktinio darbo patirtimi, vedame seminarus apie vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymą, pedagogams ir specialistams.